Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Horné TurovceHľadať
 
 

Zasadnutia OZ


Zasadanie zo dňa 25.2.2019

          Obec Horné Turovce

          Horné Turovce 22, 935 81

          tel.: 036/749 81 66, email: starosta@horneturovce.sk

 ____________________________________________________________________

Starosta obce Horné Turovce

V Horných Turovciach, dňa 21.02.2019

 

P o z v á n k a

V zmysle § 12 ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Horných Turovciach,

ktoré sa bude konať dňa

25. februára 2019 (pondelok) so začiatkom o 17:00 hod.

v rokovacej miestnosti OZ

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu zasadnutia.
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 4. Interpelácie poslancov.
 5. Krízové riadenie obce.
 6. Povodňová komisia.
 7. Návrh na schválenie Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva.
 8. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Horné Turovce.
 9. Schválenie podania žiadosti o dotácie.
 10. Informácie o prebiehajúcich a plánovaných projektoch.
 11. Diskusia.
 12. Záver.

 

                                                                                                 

Peter Varga

starosta obce

                                                                                         

 

 

 

 

 

ÚvodÚvodná stránka