Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Horné TurovceHľadať
 
 

Dôležité

Registrácia chovu ošípanýchVytlačiť
 


 
 

Oznámenie pre vlastníkov psovVytlačiť
 

Obec Horné Turovce oznamuje vlastníkom psa povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom a uviesť identifikačné údaje psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.

Podľa zákona o veterinárnej starostlivosti orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50€ v prípade, že nezabezpečí trvalé označenie psa.

Viac informácií nájdete v priloženom oznámení.

transponder_pre_psa.jpg


 
 

Výzva pre majiteľov nehnuteľnosti vo veci odstránenia a orezania stromov - Západoslovenská distribučnáVytlačiť
 


 
 

Upozornenie - FigyelmeztetésVytlačiť
 

 

U P O Z O R Ň U J E M   občanov, že na území obce Horné Turovce platí prísny zákaz vývozu smetí a tvorby divokých skládok. Zároveň vyzývame občanov o spoluprácu pri zisťovaní tvorby divokých skládok a vynášanie smetí rôzneho druhu v intraviláne a extraviláne obce Horné Turovce. Tvorba divokých skládok je prísne zakázaná. Tvorbou divokých skládok sa ohrozuje životné prostredie a navyšujú sa náklady na odvoz a likvidáciu odpadu. Tieto náklady sa premietnu do nákladov obce a tým aj do poplatku na KO. Kvôli nezodpovedným občanom doplácame na odpad všetci zodpovední. Žiadame Vás, aby ste takéto konania hlásili na Obecný úrad akoukoľvek formou. Týmto spôsobom si budeme môcť ustrážiť výšku poplatku za smeti, ale aj životné prostredie a čistotu v našej spoločnej obci.

Upozorňujem občanov aj na to, že v predmetných priestoroch boli umiestnené fotopasce, ktoré zreteľne vedia zdokumentovať konania tých, ktorí porušujú zákon. 

   Ďakujem za pochopenie!

 S úctou,

 

                                                                                                          Peter Varga

                                                                                                         starosta obce

 

 

Figyelmeztetem a lakosságot, hogy Felsőtúr község területén utak mellé, erdőkbe, erdő szélekre, elhagyatott területekre a lakossági kommunális hulladékot, építkezési és egyéb hulladékot lerakni szigorúan tilos. Nyomatékosan felhívom a lakosság figyelmét, hogy a hulladékról szóló 2015. évi 79 törvény értelmében tilos a hulladékot elhagyni, – a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon – felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni. Mindannyiunk közös érdeke, hogy visszaszorítsuk az illegális szemétlerakást, megszüntessük a kialakult szemétlerakó helyeket és helytelen szemétgyűjtési szokásainkon változtassunk. Mindenkinek fel kell ismernie, hogy nem csak jelenünket, de gyermekeink, unokáink jövőjét is veszélybe sodorjuk! Kérem a lakosok együttműködését az illegális szemét lerakatok felszámolásában. Kérem, önöket jelentsék bármilyen formában a Község hivatalban, ha ilyen cselekményt észlelnek falunk területén.

Figyelmeztetem a lakosokat arra is, hogy az érintett területeken vadkamerákat helyeztünk el, melyek képesek felismerhető felvételeket készíteni azokról a személyekről, melyek cselekedetükkel törvényt sértenek. 

    Megértésüket köszönöm!

 Tisztelettel,

                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                               Varga Péter

                                                                                                               polgármester

          


 
 
ÚvodÚvodná stránka