Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Horné TurovceHľadať
 
 

Evidencia psov

Evidencia psov

 

Obecný úrad v Horných Turovciach vedie evidenciu psov držaných na území obce Horné Turovce v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

 

Prihlásenie psa do evidencie
Zaevidovaný musí byť každý pes, ktorý je nepretržite držaný na území obce viac ako 90 dní. Ak pes nie je nahlásený do evidencii psov, držiteľ psa sa dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta v zmysle zákona. Priestupku sa dopustí držiteľ psa aj, keď neohlási Obecnému úradu, že pes pohrýzol človeka bez toho aby bol sám napadnutí alebo vyprovokovaný, neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky do 14 dní odo dňa, keď k strate známky došlo.
Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti oznámiť oddeleniu daní a poplatkov.

 

Evidenčná známka psa
Po zaevidovaní psa do evidencie je držiteľovi psa pridelená evidenčná známka. Evidenčná známka je prenosná na iného psa. Náhradná známka pri strate a poškodení sa vydá za náhradu 2,50 eur na základe žiadosti držiteľa psa. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.

 

Daň za psa
Ak je pes starší ako 6 mesiacov držiteľ psa je povinný je povinný splniť si daňovú povinnosť k dani za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti na predpísanom tlačive MF SR.

 

Odhlásenie psa z evidencie
Držiteľ psa, ak už psa nedrží na území obce je povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť do evidencie psov. Splniť si daňovú povinnosť k dani za psa najneskôr do 30 dní odo dňa zániku tejto daňovej povinnosti na predpísanom tlačive MF SR. Pri odhlásení psa z evidencie je držiteľ psa povinný vrátiť pridelenú evidenčnú známku.

 

Tlačivá

Evidencia psov:
Prihlásenie psa do evidencie FO
Prihlásenie psa do evidencie PO + FO podnikateľ
Odhlásenie psa z evidencie FO
Odhlásenie psa z evidencie PO + FO podnikateľ
Žiadosť o vydanie náhradnej evidenčnej známky FO
Žiadosť o vydanie náhradnej evidenčnej známky PO + FO podnikateľ

Priznanie k dani za psa – fyzická osoba:
Priznanie k dani za psa

Priznanie k dani za psa – právnická osoba:
Priznanie k dani za psa

 

VZN upravujúce podmienky chovu psov na území obce

VZN č. 9/2013 o podmienkach držania psov na území obce Horné Turovce

 

Zákon č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

Zákon č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

(kliknúť na "Predpisy" v ľavom hornom rohu a do okna "Predpis č.:" napísať text "282/2002", kliknúť na "Vyhľadať" )

 


 
ÚvodÚvodná stránka