Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Horné TurovceHľadať
 
 

Kompostovanie - KomposztálásVytlačiť
 

Kompostovanie – Komposztálás

komposter 1050.jpg

Vážený občania informujeme Vás, že v rámci projektu Predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia obcí pre separovaný zber „Hont – Poiplie“ sa nám podarilo získať 84 ks plastových kompostérov na biologicky rozložiteľný komunálny odpad o objeme 1050 litrov. Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a predchádzanie vzniku odpadov. Žiadame občanov, aby si zvážili možnosť zapojiť sa do tohto projektu a prišli sa nahlásiť na Obecný úrad do zoznamu osôb prijímajúcich návrh Zmluvy o výpožičke kompostéra. Do projektu prihlásený občan dostane bezodplatne (zadarmo) plastový kompostér na biologicky rozložiteľný odpad o objeme 1050 litrov, montážny návod a brožúru ku kompostovaniu, zároveň sa zaväzuje kompostovať biologicky rozložiteľný odpad v kompostéri a neukladať biologicky rozložiteľný odpad do komunálneho odpadu ani na verejných priestranstvách v obci a mimo obce.Viac informácií ohľadom tohto projektu a kompostovania v obci Horné Turovce môžete dostať na miestnom obecnom úrade v Horných Turovciach.

komposter 1050.jpg2.jpg

Tisztelt polgárok értesítjük Önöket, hogy a „Biológiailag lebomló kommunális hulladék keletkezésének megakadályozása a Hont – Ipoly mente társulás falvainak területén“ elnevezésű pályázatnak köszönhetően 84 db 1050 liter űrtartalmú műanyag komposztálót kapott Felsőtúr község. A pályázat legfőbb célja a kommunális hulladék keletkezésének a megakadályozása, ill. a  keletkezett bio hulladék megfelelő kezelése és újra hasznosítása. Kérjük a polgárokat mérlegeljék a pályázatba való bekapcsolódás lehetőségét, és ha úgy döntenek, hogy hajlandók bekapcsolódni ebbe a projektbe, kérjük, minél előbb iratkozzanak fel a Komposztálót kikölcsönző háztartások listájára a helyi Község hivatal épületében. A pályázatba bekapcsolódó lakos térítésmentesen (ingyen) 1050 liter űrtartalmú műanyag komposztálót kap a biológiailag lebomló hulladék elhelyezésére, egyúttal kötelezi magát arra, hogy aktívan bekapcsolódik a komposztálásába és a biológiailag lebomló hulladékot nem helyezi el a község közterületein és külterületein. A község a komposztáló összeszereléséhez és a komposztálás végzéséhez szakmai útmutatót biztosít. A pályázattal és a komposztálással kapcsolatban bővebb információt nyújtunk a Községhivatal irodájában.


 
 
ÚvodÚvodná stránka