Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Horné TurovceHľadať
 
 

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území Združenia obcí pre separovaný zber „Hont – Poiplie“.Vytlačiť
 

 

Vážený občania,

informujeme Vás, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, na základe výsledkov konania o žiadosti o nenávratný finančný príspevok rozhodol tak, že pre

Združenie obcí pre separovaný zber "Hont-Poiplie", na žiadosť Predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia obcí pre separovaný zber "Hont-Poiplie" 

schvaľuje

s výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 157 433,05 EUR (slovom: stopäťdesiatsedemtisíc štyristotridsaťtri celých päť stotín EUR), pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 165 719,00 EUR (slovom: stošesťdesiatpäťtisíc sedemstodevätnásť celých nula stotín EUR).

rozhodnutie (2).jpg


 
 
ÚvodÚvodná stránka