Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Oficiálna stránka obce Horné TurovceHľadať
 
 

Zmena sídla Obecného úradu obce Horné Turovce - oznámenieVytlačiť
 

spis. č.: 211/2017-1                                                                    V Horných Turovciach dňa 29.05.2017

 

 

Rozhodnutie obce Horné Turovce o zmene sídla obecného úradu, sídla orgánov obce, zasadacej miestnosti obecného zastupiteľstva a úradnej miestnosti starostu Horné Turovce

 

            Obec Horné Turovce konajúca starostom obce Tomášom Sztyahulom na základe §13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva obce Horné Turovce č. 93/2016 zo dňa 15.12.2016 a Štatútom obce Horné Turovce zo dňa 10.03.2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 06.06.2014

rozhodla,

že s účinnosťou od 01.06.2017 mení sídlo obecného úradu, sídlo orgánov obce, zasadacej miestnosti obecného zastupiteľstva a úradnej miestnosti starostu so súčasnej adresy  Horné Turovce 108, 935 81 na novú adresu Horné Turovce 22, 935 81.

 

            Súčasne Vás žiadame, aby ste v súvislosti s touto zmenou vykonali príslušné opatrenia vo Vašich informačných systémoch a pri komunikácii s úradom, resp. obcou používali novú adresu: Horné Turovce 22, 935 81.

 

Zároveň dávame na vedomie, že ostatné kontaktné údaje ostávajú nezmenené (dostupné aj na www.horneturovce.sk) :

 

 

S úctou,

                                                                                                             Ing. Mgr. Tomáš Sztyahula, v. r.                                                                                                                            starosta obce

 

[1] Súvisiaci právny rámec: § 1b ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení; § 16 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení ; Čl. 9 ods. 1 Odporúčanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 203-2005/06626 z 30. júna 2005, pre orgány územnej samosprávy na používanie štátnych symbolov, označovanie budov samosprávnych orgánov a používanie symbolov územnej samosprávy;


 
 
ÚvodÚvodná stránka