Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Oficiálna stránka obce Horné TurovceHľadať
 
 

Základné informácie

Samosprávny kraj:Nitriansky
Okres:Levice
Počet obyvateľov:582
Rozloha:1297
Prvá písomná zmienka:1156
Starosta:Peter Varga
IČO:00307009
DIČ:2021020672
č. účtu VÚB:25927152/0200

Kontaktný email: hturovce@horneturovce.sk

Všeobecné informácie: info@horneturovce.sk

Podateľňa: podatelna@horneturovce.sk

Starosta: starosta@horneturovce.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: webmaster@horneturovce.sk

Sťažnosti: staznosti@horneturovce.sk

Tel.: 036/749 81 66

Fax: 036/749 81 66

mobil: 0915 952 331, 0911 249 583

 

Kompetencie obce

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jeho samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Orgánmi obce sú starosta obce a obecné zastupiteľstvo. Starosta je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány.

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.


Zdroj: Zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení


 
ÚvodÚvodná stránka