Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Horné TurovceHľadať
 
 

Základné informácie

Samosprávny kraj:Nitriansky
Okres:Levice
Počet obyvateľov:582
Rozloha:1297
Prvá písomná zmienka:1156
Starosta:Peter Varga
IČO:00307009
DIČ:2021020672
č. účtu VÚB:25927152/0200

Kontaktný email: hturovce@horneturovce.sk

Všeobecné informácie: info@horneturovce.sk

Podateľňa: podatelna@horneturovce.sk

Starosta: starosta@horneturovce.sk

Hlavný kontrolór:hlkontrolor@horneturovce.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: webmaster@horneturovce.sk

Sťažnosti: staznosti@horneturovce.sk

Tel.: 036/749 81 66

Fax: 036/749 81 66

mobil: 0915 952 331, 0911 249 583

 

Základné ustanovenie

(1) Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

(2) Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. 1a)

(3) Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

 


Zdroj: Zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení


 
ÚvodÚvodná stránka