Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Horné TurovceHľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: obec » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-30 z 234
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
31/2019Húština s.r.o. Hutnícka 154/3,Banská Štiavnica 969 01ZMLUVA O DIELO poskytnutie služby tvorby Realizačného projektu výsadby v zmysle ,,Odborná metodická príručka k podpore bio.prvkami zelenej infraštruktúry 1 000,00 €22.6.2019nestanovený
30/2019Poľovnícke združenie Turovce ,Horné Turovce 221,935 81 Horné Turovce Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horné Turovce v roku 2019, číslo zmluvy 2/2019 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Horné Turovce 500,00 €21.6.201931.12.2019
29/2019Rímskokatolícka cirkev,Farnosť Horné Turovce, 935 81 Horné TurovceZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horné Turovce v roku 2019, číslo zmluvy 1/2019 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Horné Turovce2 500,00 €21.6.201931.12.2019
28/2019Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO v skrátenej forme RRA NOVOZÁMOCKO,Svätoplukova 1,940 01 Nové ZámkyZMLUVA O DIELO č.44/2019Spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie.,Dohoda o zabezpečení verejného obsterávania1 480,00 €21.6.2019nestanovený
27/2019AJFA + AVIS,s.r.o., Klemensova 34, 010 09 ŽilinaKúpna zmluva č.01/2019Záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu predmet zmluvy podr.špecif.v prílohe č.1 tejto zmluvy. Záväzok kupujúceho tovar prevziať do vlstn. a zaplatiť predávajúcemu dojedn. kúpnu cenu41 868,00 €6.6.2019nestanovený
26/2019ÚPSVaR Levice Ľ.Štúra 53 934 03 LeviceDohoda č. 19/15/50j/39 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a region.zamestnanosti podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.zúprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskyt. prísp.na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti0,00 €29.5.2019nestanovený
25/2019Tünde Szabos Horné Turovce 201,935 81 Horné Turovce Zmluva o krátkodobom nájme majetku obce-nebytových priestorovZmluva o krátkodobom nájme majetku obce15,00 €14.5.2019nestanovený
24/2019Ladislav Birdáč , Mochovská ul.8, 934 01 LeviceZmluva o krátkodobom nájme majetku obce-nebytových priestorovPrenájom nebytového priestoru15,00 €10.5.2019nestanovený
23/2019Lindström s.r.o.,Orešianska ulica 3,917 01 TrnavaZmluva o servisnom prenájme rohoží č.703098Výmena rohoží podľa špecifikácie0,00 €8.5.2019nestanovený
22/2019Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17 ,831 03 BratislavaZmluva č.149 380 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SRposkytnutie finančnej dotácie1 400,00 €8.5.201910.9.2019
21/2019Mária Gnipová Veľké Turovce č.36, 935 81 Horné TurovceZmluva č.05/2019 o krátkodobom nájme majetku obce-nebytových priestorovPrenájom nebytového priestoru15,00 €30.4.2019nestanovený
20/2019ÚPSVaR Levice Ľ.Štúra 53 934 03 LeviceDohoda č. 19/15/50j/30 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a region.zamestnanosti podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti a o zmene a dopln.niektorých zákonov v znení neskorších predpisovúprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskyt. prísp.na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti0,00 €26.4.201931.1.2020
19/2019Tibor Szabo , ŠahyZmluva č.04/2019 o krátkodobom nájme majetku obcePrenájom nebytového priestoru45,00 €24.4.2019nestanovený
18/2019Kristián Kurcz-VISI() Horné Turovce č.295,935 81Zmluva č.03/2019 o krátkodobom nájme majetku obce-nebytových priestorovPrenájom nebytového priestoru10,00 €11.4.2019nestanovený
17/2019Richard Matók Horné Turovce č.95Zmluva č.02/2019 o krátkodobom nájme majetku obce Prenájom nebytového priestoru15,00 €11.4.2019nestanovený
16/2019Zoltán Mintál Horné Turovce 114Zmluva č.01/2019 o krátkodobom nájme majetku obcePrenájom nebytového priestoru15,00 €10.4.201910.4.2019
15/2019Komunálna poisťovňa,a.s.Vienna Insurance Group BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyÚrazové poistenie6,64 €2.4.201930.9.2019
14/2019Stredná odborná škola pedagogická-Pedagógiai Szakközépiskola so sídlom Komenského 12, 984 18 LučenecZmluva o poskytovaní praktického vyučovaniaodborná pedagogická prax žiakov SOŠP v odbore 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 0,00 €6.4.201931.5.2019
13/2019Komunálna poisťovňa,a.s.Vienna Insurance Group BratislavaÚrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci podpory rozvoja miestnej a region.zamestnanostiÚrazové poistenie8,00 €2.4.2019nestanovený
12/2019Komunálna poisťovňa,a.s.Vienna Insurance Group BratislavaÚrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci podpory rozvoja miestnej a region.zamestnanostiÚrazové poistenie8,00 €2.4.2019nestanovený
11/2019Green Energy Storage Consulting,n.o. Dunajské nábrežie 1159/5 ,945 05 KomárnoZMLUVA O DIELOVypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z ENVIROFONDU 2019 , činnosť L5 500,00 €6.4.2019nestanovený
10/2019Mgr.Erika Majtánová , Janka Kráľa 23 ,936 01 ŠahyPríkazná zmluva č.04/2019vypracovanie sociálneho šetrenia20,00 €4.4.201931.3.2019
9/2019ÚPSVaR Levice Ľ.Štúra 53 934 03 LeviceDohoda č.19/15/50j/24 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a region.zamestnanosti podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.zúprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskyt. prísp.na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti0,00 €26.3.201931.12.2019
8/2019ÚPSVaR Levice Ľ.Štúra 53 934 03 LeviceDOHODA č.19/15/52A/27 o zabezpečení podmienok vykon.akt.činn.form.dobrovoľn.služby a o poskytn.príspevkuÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezp.podmienok vykon.aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 0,00 €23.3.201930.9.2019
7/2019MUDr.Mária Földesiová Narcisová ul.č.7, 934 01 Levice Príkazná zmluva č.03/2019Lekárska posudková činnosť8,00 €16.3.201919.3.2019
6/2019VÚB, a.s.,Mlynské nivy 1,829 90 Bratislava 25Zmluva o bežnom účteTransformácia pôvodnej zmluvy o bežnom účte0,00 €9.3.2019nestanovený
5/2019ÚPSVaR Levice Ľ.Štúra 53 934 03 LeviceDohoda č.18/15/50J/58poskytovanie fin.prísp. úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania prac.miest5 052,51 €25.9.201831.7.2019
4/2019KOMENSKY , s.r.o. Park Mládeže 1/360, 040 01 KošiceZmluva o poskytovaní služieb č. SKP19/01/216Poskytovanie služby ,,Škôlka KOMENSKY Plus 9,00 €1.2.2019nestanovený
3/2019Anna Gyönyörová , Horné Turovce 155Darovacia zmluva č.01/2019Peňažný dar na technické vybavenie pre obec Horné Turovce50,00 €24.1.2019nestanovený
2/2019Jozef Klobučník , Veľké Turovce 255Príkazná zmluva č.02/2019Práca s traktorom pri zimnej údržbe miestn.komunikácií 200,00 €18.1.201918.1.2019
Položky 1-30 z 234
ÚvodÚvodná stránka